Povracaj poreza SAD

Kupovinom proizvoda u stranim zemljama imate pravo na povraćaj poreza i to je uglavnom PDV, što znači da kupovinom možete obezbediti da proizvod platite do 20% jeftinije. Takođe za one koji rade privremeno u SAD imaju pravo na povracaj poreza SAD jer po nekim američkim sistemima porez se odbija od ukupne zarade, ali imate pravo mna smanjenje poreza zbog troškova jer nije sve dobit. Uglavnom u većini slučajeva ovo važi za učesnike programa work an travel imaju pravo na povracaj poreza SAD jer im je odbijen i uzet veći deo nego što je trebalo. Da se bi sami petljali sa povraćajem poreza imate optimumtaxagency.com koja će za vas odraditi sve formulare, ai oni poseduju licencu za takve poslove.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *